dobras_radiologia

RADIOLOGIA

Zdjęcia radiologiczne są jednym z podstawowych badań diagnostycznych. Często bywają również niezbędnym elementem leczenia stomatologicznego. Badanie RTG pozwala dokładnie zdiagnozować stan Twoich zębów i żuchwy. Dlatego też w naszym Centrum Stomatologii wykonujemy wszystkie zdjęcia, które mogą być niezbędne do prawidłowego oszacowania zmian w jamie ustnej. Możesz czuć się komfortowo, ponieważ masz pewność, że lekarz stomatolog dokładnie sprawdził Twój stan zdrowia i dobrał odpowiednie leczenie.

ZDJĘCIE PUNKTOWE

Zdjęcie punktowe to wewnątrzustne zdjęcie rentgenowskie. Stanowi podstawę leczenia stomatologicznego i jednocześnie jest jednym z najczęściej wykonywanych zdjęć radiologicznych. Zdjęcie punktowe daje bardzo szczegółowy obraz pojedynczego zęba. Pozwala to na jak najdokładniejsze zdiagnozowanie zmian chorobowych.

Wskazania do wykonania zdjęcia punktowego:

 • Przed leczeniem kanałowym – jako element niezbędny do oceny tkanek okołowierzchołkowych i ustalenia dokładnego kształtu oraz lokalizacji kanałów

 • Po leczeniu kanałowym – umożliwia sprawdzenie, czy kanały zostały prawidłowo wypełnione

 • Gdy zachodzi podejrzenie złamania korony lub korzenia zęba , np. w wyniku urazu twarzy lub komplikacji po ekstrakcji zęba

Zdjęcie punktowe wykonuje się poprzez umieszczenie niewielkiego czujnika elektronicznego w jamie ustnej pacjenta.

ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE
ZDJĘCIE ZATOK

ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE

Zdjęcie pantomograficzne to zewnątrzustne zdjęcie rentgenowskie, zwane też zdjęcie panoramiczny. Pozwala uwidocznić obraz całego uzębienia wraz ze stawami skroniowo – żuchwowymi i zatokami szczękowymi.

Wskazania do wykonania zdjęcia pantomograficznego:

 • W chirurgii - przed zabiegiem chirurgicznego usunięcia zęba zatrzymanego

 • W ortodoncji - przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego

 • W implantologii - ocena ilości miejsca przed wprowadzeniem implantu

 • W protetyce - dobór odpowiedniego rodzaju uzupełnień protetycznych

 • W stomatologii zachowawczej jako projekcja kontrolna

Zdjęcie pantomograficzne wykonuje się bez ingerencji w jamę ustną.

ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE
ZDJĘCIE PUNKTOWE

ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE

Zdjęcie cefalometryczne to zewnątrzustne zdjęcie rentgenowskie. Służy do obrazowania struktur kostnych i tkanek miękkich oraz zatok przynosowych części twarzowej czaszki.

Wskazania do wykonania zdjęcia cefalometrycznego:

 • Zdiagnozowanie wady zgryzu i ocena wzrostu twarzy

 • Dokonanie pomiarów i opracowanie leczenia ortodontycznego

 • Udokumentowanie procesu leczenia protetycznego i chirurgicznego

Zdjęcie pantomograficzne wykonuje się bez ingerencji w jamę ustną.

 

ZDJĘCIE ZGRYZOWE
ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE

ZDJĘCIE ZGRYZOWE

Zdjęcie zgryzowe to wewnątrzustne zdjęcie rentgenowskie. Pozwala uzyskać dokładny obraz powierzchni zgryzowych i brzegów siecznych zębów.

Wskazania do wykonania zdjęcia zgryzowego:

 • Aby wykryć niewidoczną gołym okiem próchnicę

 • Gdy zachodzi podejrzenie wady zgryzu

 • W celu wykrycia zębów zatrzymanych (niewidocznych) i oceny ich pozycji w jamie ustnej

 • W celu wykrycia ciał obcych, torbieli i wszelkich zmian w obrębie jamy ustnej i podniebienia

 • wykrycie kamieni w przewodzie ślinianki

 • w przypadku złamań ocena przemieszczenia odłamów

Zdjęcie zgryzowe wykonuje się poprzez umieszczenie kliszy rentgenowskiej w płaszczyźnie zgryzowej jamy ustnej pacjenta.

ZDJĘCIE SKRZYDŁOWO - ZGRYZOWE
ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE

ZDJĘCIE SKRZYDŁOWO - ZGRYZOWE

Zdjęcie skrzydłowo - zgryzowe to wewnątrzustne zdjęcie rentgenowskie. Pozwala uzyskać obraz koron zębów górnych i dolnych oraz przyzębia na jednym zdjęciu.

Wskazania do wykonania zdjęcia skrzydłowo – zgryzowego:

 • Wykrycie próchnicy na powierzchniach stycznych

 • Ocena szczelności wypełnień

 • Ocena przyzębia w odcinku przyszyjkowym

Zdjęcie skrzydłowo – zgryzowe wykonywane jest z użyciem specjalnych pasków foliowych, tzw. Skrzydełek, które umieszcza się między koronami górnych i dolnych zębów

ZDJĘCIE ZATOK
ZDJĘCIE ZGRYZOWE

ZDJĘCIE ZATOK

Zdjęcie zatok to zewnątrzustne zdjęcie rentgenowskie.  Wykonywane jest w celu oceny zatok szczękowych, czołowych, siłowych i klinowych. Pomaga wykryć złamania środkowej części twarzy.

Wskazania do wykonania zdjęcia zatok:

 • Ocena powietrzności zatok przy infekcja górnych dróg oddechowych

 • Częste bóle głowy

 • Urazy twarzoczaszki

 • Ocena przegrody nosowej

Zdjęcie zatok wykonuje się bez ingerencji w jamę ustną.

ZDJĘCIE PUNKTOWE
ZDJĘCIE SKRZYDŁOWO - ZGRYZOWE

RODZAJE ZDJĘĆ

 

SPRZĘT RADIOLOGICZNY

Zdjęcie panoramiczne RTG jest niezbędne do podjęcia leczenia stomatologicznego. W Centrum Stomatologii Dobars & Dobras pracujemy na Pantomografie Cyfrowym firmy Vatech, dzięki któremu możemy dokładnie zdiagnozować ewentualne wady czy schorzenia
oraz odpowiednio zaplanować leczenie.

Poza tradycyjnym pantomografem posiadamy również Radiografię Cyfrową firmy vatech, którą wykorzystuje się w leczeniu stomatologicznym. Metoda radiografii nie wymaga takich dawek promieniowania, jakie występują w tradycyjnym RTG analogowym.

 

 

 

JEŚLI CHCESZ MOŻESZ SPRAWDZIĆ CENY ZDJĘĆ

 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1.   CZY PROMIENIOWANIE JEST BARDZO SZKODLIWE?

Współczesna stomatologia dysponuje innowacyjną technologią oraz sprzętem. W Centrum Stomatologii Dobras & Dobras pracujemy na nowoczesnych urządzeniach cyfrowych, które wykorzystują niewielkie dawki promieniowania. Dzięki temu zapewniamy naszym Pacjentom najwyższe standrady bezpieczeństwa.

2.   JAKIE SĄ PRZECIWWSKAZANIA DO WYKONANIA ZDJĘCIA RENTGENOWSKIEGO?

 • ciąża – jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania zdjęcia RTG
 • młody wiek – organizm dziecka jest bardziej narażony na naświetlania, dlatego badanie u dzieci powinno być ograniczone do koniecznego minimum
 • częste wykonywanie zdjęć RTG – ze względu na szkodliwe skutki promieniowania ilość badań powinna ograniczona do zdjęć koniecznych

3.   CZY ZAMIAST KILKU ZDJĘĆ ZĘBÓW WYSTARCZY ZROBIĆ ZDJĘCIE PANORAMICZNE?

Nie. Zdjęcie panoramiczne pokazuje całość uzębienia (szczękę górną i dolną). Wykonuje się je, aby zobaczyć ustawienie zębów w szczęce. Natomiast zdjęcie zgryzowe, czy też punktowe pozwala na dokładniejsze zdiagnozowanie ewentualnego schorzenia. Pokazuje zmiany okołowierzchołkowe, których na zdjęciu panoramicznym  czasami nie widać.

4.   CZY NA RTG ZAWSZE WYMAGANE JEST SKIEROWANIE?

Tak. Do wykonania zdjęcia RTG niezbędne jest skierowanie od lekarza prowadzącego. Aby badanie zostało przeprowadzone, lekarz stomatolog wystawia zlecenie, które zawiera opis oraz wskazanie do wykonania zdjęcia RTG.

5.   KIEDY RTG TO ZA MAŁO I NALEŻY WYKONAĆ TOMOGRAFIĘ KOMPUTEROWĄ?

Niektóre zabiegi wymagają przeprowadzenia bardziej precyzyjnych badań, jak tomografia komputerowa. Wykonuje się ją przed złożoną implantacją lub rekonstrukcją kości. Jednak urządzenia cyfrowe, na których pracujemy, są bardzo dokładne i dają wiele możliwości diagnostycznych oraz projektowych (uzupełnienia zębów mogą być projektowane komputerowo).  Dlatego też w przypadku standardowych zabiegów stomatologicznych nie jest konieczne wykonywanie tomografii komputerowej.


Giovanni i Edyta

Giovanni i Edyta

/pacjenci

Trafiliśmy do centrum stomatologii Dobras & Dobras 2 lata temu i do dziś się tutaj leczymy. Super sprawnie i bezboleśnie… a wiadomo jak to z wizytami na fotelu kiedyś bywało. Nam polecono, a my polecamy dalej gdy tylko ktoś zapyta o dobrego stomatologa.

Magda
Magda
Magda

Magda

/pacjentka

Polecam fachową opiekę w Centrum Stomatologii Dobras&Dobras. Pierwszy raz spotkałam się z tak profesjonalnym podejściem do Pacjenta. Wszystko ładnie wytłumaczone. Po leczeniu kanałowym dostałam wyraźne instrukcje pozabiegowe.

Giovanni i Edyta
Giovanni i Edyta